IUP
ak máš individuálny učebný plán, tu nájdeš všetko potrebné

  • Najbližšie vyučovanie pre žiakov s IUP sa uskutoční a 10. februára: