Tvorivosťou k umeniu

09.02.2018

Súkromná škola úžitkového výtvarníctva v Topoľčanoch Vás pozýva na Výstavu - TVORIVOSŤOU K UMENIU,
ktorá sa bude konať od 20. 2. 2018 do 19. 3. 2018.
Slávnostná vernisáž sa uskutoční 20. 2. o 16:00 hod.
Súčasťou otvorenia výstavy bude koncert Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch
Ste srdečne pozvaní.