Scénická kostýmová tvorba

Predmety, ktoré budeš študovať

Ak ťa zaujíma aké predmety budeš študovať v odbore Scénická kostýmová tvorba klikni sem!

Kód odboru

8270 M

Absolvent študijného odboru Scénická kostýmová tvorba:

  • Štúdium odboru je zamerané na prípravu stredných výtvarných pracovníkov pre oblasť navrhovania a realizácie scénických kostýmov rôznych druhov ( dobové, fantazijné, tanečné, ľudové kroje), projektovania scénických kostýmov pre divadlo, film, televíziu, pre vedenie scénickej realizácie v krajčírskych dielňach a tvorbu súčasného odevného dizajnu pre módne agentúry a odevné salóny.
  • Absolvent pozná históriu divadla, dejiny odievania a vie realizovať návrhy kostýmov s využitím strihových a materiálových riešení.
  • Ovláda technologické postupy a má praktické zručnosti na zhotovenie scénického kostýmu. Je pripravený na navrhovanie a tvorivú realizáciu scénických kostýmov v divadelných a dekoračných dielňach. Môže sa uplatniť v umelecko-výtvarnej, divadelnej, filmovej a televíznej tvorbe.
  • Absolventi sa môžu realizovať aj v oblasti súčasného odevného dizajnu pri vlastnej návrhárskej činnosti, v módnych agentúrach, či odevných salónoch.