Kontakt

v prípade akýchkoľvek otázok nás môžete navštíviť, alebo kontaktovať

Gagarinova ulica č. 2490/13

Topoľčany 955 01

0914 320 025

ssuv@ssuv.sk

www.skdk.sk

www.studioskdk.sk