Kontakt
v prípade akýchkoľvek otázok nás môžete navštíviť, alebo kontaktovať

Gagarinova ulica č. 2490/13

Topoľčany 955 01

038/5320024

ssuv@ssuv.sk

www.skdk.sk

www.studioskdk.sk