Poplatky a školné

Mesačné školné

zdarma

Ročné zápisné

100€

Talentové prijímacie skúšky

zdarma

Informácie pre platbu zápisného 

zápisné sa platí na začiatku každého školského roka počas štúdia, vždy do konca septembra:

IBAN: 92 0200 0000 0026 8380 2051

VS: rodné číslo študenta

Poznámka: meno a priezvisko študenta