Poplatky a školné

Mesačné školné

zdarma

Jednorázové zápisné

50€

Talentové prijímacie skúšky

zdarma