Tvorivosťou k umeniu
prezentačné výstavy výtvarných prác študentov

2017

2016

2015